Mladí dospelí
Program SOS – takto voláme pomoc mladým dospelým

Konkrétna pomoc – každoročne stúpa počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Naša sociálna výpomoc mladým dospelým zahŕňa vybavenie práce, bývania, zakúpenie stravy podľa potreby, zdravotné vyšetrenia, vstupné lekárske prehliadky, cestovné, pomoc slobodným matkám s deťmi, mladým rodinám s deťmi.

Potenciál ukrytý v ľuďoch

Pracujeme s tými najviac vylúčenými ľuďmi a každého užívateľa našich služieb berieme s plným rešpektom. Veríme v kultúru dobrovoľníctva a vytvárame podmienky aby dobrovoľníci mohli naplno vyjadriť svoj záujem a súcit. Naši zamestnanci a dobrovoľníci sú kľúčoví na dosiahnutie našej misie. Záleží nám na rozvíjaní ich zručností a schopností rovnako ako aj na rozvíjaní plného potenciálu našich klientov.

 Premieňame na skutky

To čo robíme má väčšiu váhu ako to čo hovoríme. Centrum krízovej pomoci  sa snaží hľadať nové spôsoby riešenia bezodmovectva a to znamená pozorne počúvať a brať vážne názory užívateľov našich služieb, ale aj našich zamestnancov a dobrovoľníkov. Berieme na seba riziko postaviť sa za ľudí zasiahnutých bezdomovectvom, ktorí sa niekedy môžu pre ostatných správať zvláštne.

práva a zodpovednosti

Veríme, že všetky ľudské bytosti majú základné ľudské práva a práva v rámci existujúcich zákonov. Práva však idú ruka v ruke so zodpovednosťou a záväzkami voči ostatným. Podobne sa práva a zodpovednosti prenášajú aj na našu organizáciu, zamestnancov, dobrovoľníkov a užívateľov našich služieb. Naši podporovatelia majú právo očakávať od nás integritu a vysokú úroveň poskytovaných služieb.

Sme hlasom ľudí bez domova a spolu so štátnou správou, miestnymi autoritami, neziskovým sektorom, cirkvami a jednotlivcami hľadáme tie najlepšie východiská pre ľudí bez domova. Veríme v spravodlivosť pre všetkých, ktorá je dostupná cez štrukturálne zmeny v spoločnosti a podporu jednotlivcov. Spolu s našimi partnermi vytvárame celosvetovú sieť na podporu ľudí zasiahnutých bezdomovectvom.

 

potrebujeme ľudí, ktorí sú nám ochotní pomôcť pri práci s ľuďmi bez domova. Dobrovoľník je „osoba, ktorá zo svojho slobodného rozhodnutia bezodplatne poskytuje svoje služby inej osobe alebo v jej prospech".

Nezáleží na veku, vzdelaní, ani nie sú potrebné skúsenosti v sociálnej oblasti. Jedine čo je dôležité je Vaša ochota pomôcť. Môžete nám raz za čas iba niekoľko hodín, alebo môžete chodiť pravidelne.  

 

 

Sme hlasom ľudí bez domova a spolu so štátnou správou, miestnymi autoritami, neziskovým sektorom, cirkvami a jednotlivcami hľadáme tie najlepšie východiská pre ľudí bez domova. Veríme v spravodlivosť pre všetkých, ktorá je dostupná cez štrukturálne zmeny v spoločnosti a podporu jednotlivcov. Spolu s našimi partnermi vytvárame celosvetovú sieť na podporu ľudí zasiahnutých bezdomovectvom.núdzi. Vďaka dobrovoľníkom a našim členom, vieme poskytovať pomoc deťom. Pomáhajú nám s organizovaním a realizáciou našich projektov, programov akými sú zbierky, koncerty s deťmi a pre deti.

Staň  aj ty dobrovoľníkom alebo našim členom. Na veku nezáleží ..buď vďačný človek
a ukáž deťom, že vieš pomáhať

Hládame dobrovoľníkov a členov ..

Dobrovoľníctvo je základným pilierom občianskeho združenia Centrum pre pomoc v núdzi. Vďaka dobrovoľníkom a našim členom, vieme poskytovať pomoc deťom. Pomáhajú nám s organizovaním a realizáciou našich projektov, programov akými sú zbierky, koncerty s deťmi a pre deti.

Staň sa aj ty dobrovoľníkom alebo našim členom. Na veku nezáleží ..buď vďačný človek
a ukáž deťom, že vieš pomáhaAk máš záujem pomôcť, neváhaj nás kontaktovať na Tel. č.: 

 

 

Aj dnes sme sa vybrali do ulíc v Bratislave a rozdávali sme sladkosti ľudom bez domova.

Ďakujeme Bohumila Tauchmannová Prezidentka ulice 

 
Naša činnosť, je nezabúdať na osudy ktoré potrebujú každodennú pomoc. Nie sme tu od toho posudzovať prečo je v takej situácii a rozoberať jeho minulosť. Už ked sa zastavíš, porozprávaš podáš pomocnú ruku je dobrý skutok sa im venovať, nezabúdať a neignorovat ľudí bez domova. Prajem  pekný deň Centrum krízovej pomoci

 

 

 

Dnes sme dostali dar mikrovlnnú rúru od pani Kataríny s Vyšehradskej 6 v Bratislave. Dar bol odneseny do sociálno slabšej rodini. Ďakujeme

Ďakujeme zamestnancom Coop jednota v Bratislave za sladkosti ktoré poputovali na detský letný tábor pre rómske sociálne slabšie rodiny