1. Ďakujeme Mgr. Peter Pollák, PhD. z MVSR Urad Splnomocnenca Vlády SR pre romské komunity za finančný dar 200 EUR 

 

2. Altitude Restaurant sa chceme podakovať, že nám umožnili priehladku prístup na samotný zážitok, kde deti mohli vydieť okolie susedných štátov z najvyššieho vrchu a zobrali sme tam decka Špecialná základna škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava sponzor bol aj TERNO

 

3.  Chceme poďakovať DD v Bernolákove za pekné prijatie medzi detí a sponzorom I.D.C. Holding Sereď Sedita 

 

 

 

4. Chceme sa srdečne poďakovať za finančný dar vo výške 100 Euro pánovi  Marián Kmeť Budatínska 49, Bratislava 85106

 

 

5.       Ďakujeme Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 SR za dva stolové počítače 

 

 

 

6. Ďakujeme veľmi pekne za sponzorský dar  Hyza a.s. Odbojárov 2279/37, 955 01 Topoľčany ktorý bol darovaní do sociálne slabších rodín na prilepšenie podmienok v rodinách. 

 

 

 

Ďakujeme za pomoc a podporu ANWELL 

 

Ďakujeme firme ANWELL za výrobu nálepiek