Ďakujeme 

Mgr. Petrovi Pollákovi, PhD. z MVSR Úrad Splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity za finančný dar vo výške 200Eur.   

 

 

 

Altitude Restaurant sa chceme poďakovať, že nám umožnili prehliadku prístup na samotný  zážitok, kde deti mohli vidieť okolie susedných štátov z najvyššieho vrchu a  zobrali sme decka Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava na malí výlet . 

Sponzor bol TERNO Aupark  napolitánky a džús 

 

                           

- Ďakujeme, za sponzorský dar gauč dva kresla a taburetka ktorý bol venovaný od p. Martinky Matheidesova a Peter Sagal ktorý poslúži pre Centrum Krízovej pomoci.