Centrum krízovej pomoci

Riazanská 673/83 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto podľa Štatistického úradu SR:
94992 Činnosti záujmových organizácií 
Právna forma
Združenie

IČO: 42363977

Dátum vzniku
pondelok, 11. augusta 2014
Právna forma
Združenie (zväz,spolok)
SK NAC

právna forma 701 

Slovenská Republika  

centrumkrizovejpomoci@gmail.com 

Typ účtu: FLEXIBIZNIS KONTO

SWIFT: SUBASKBX

IBAN:SK28 0200 0000 0033 5004 2853 

číslo účtu: 3350042853   kód banky : 0200

Všeobecná úverová banka