Centrum krízovej pomoci

Riazanská 673/83 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto podľa Štatistického úradu SR:
94992 Činnosti záujmových organizácií 
Právna forma
Združenie

 
                                                                                          

právna forma 701 

Adresa sídlo: 

Riazanská 83

821 02 Bratislava- Nové Mesto

Slovenská Republika  

kontakt email 

0940131420 

centrumkrizovejpomoci@gmail.com 

Billa Tomáš 0910570000

Fakturačné údaje:

IČO: 42363977

Typ účtu: FLEXIBIZNIS KONTO

SWIFT: SUBASKBX

IBAN:SK28 0200 0000 0033 5004 2853 

 

číslo účtu: 3350042853   kód banky : 0200

Všeobecná úverová banka