Centrum Krízovej pomoci  

právna forma 701 

Adresa sídlo: 

Riazanská 83

821 02 Bratislava- Nové Mesto

Slovenská Republika  

kontakt email 

centrumkrizovejpomoci@gmail.com 

Peško Tomáš 0910570000

Milan Daniel 0940860180

 

Fakturačné údaje:

IČO: 42363977

Typ účtu: FLEXIBIZNIS KONTO

SWIFT: SUBASKBX

IBAN:SK28 0200 0000 0033 5004 2853 

 

číslo účtu: 3350042853   kód banky : 0200

Všeobecná úverová banka