Tomáš Billa- predseda oz Centrum krízovej pomoci 

Daniel Milan- podpredseda oz Centrum krízovej pomoci 

Daniel Billa- tajomník oz Centrum krízovej pomoci