Ľudia

 
 Predseda Ckp Tomáš Peško centrumkrizovejpomoci@gmail.com 
Podpredseda Ckp Milan Daniel milandaniel@centrum.sk 
Koordinátor Ckp pre sluchovo postihnutú mládež a deti  
 
 
Július Banda - koordinátor pre projekty 
 
 
Koordinátori Ckp Miloš Polák, Július Banda, Alex Imrich Rigo,