Ľudia

 
 

Predseda Tomáš Peško 

 
 

Podpredseda Milan Daniel