Ľudia

 

 

O mne 

Volám sa Tomáš Billa a som štatutárným organom predseda združenia Centrum krízovej pomoci 
Nevirastal som v detskom domove ale na opak v rodine kde bola chudoba a  bieda. Moje dectvo nebolo ukážkové prepichom. Nemal som moderné oblečenie, hračky. No vždy som vedel kam patrím a v ktorej sfére chcem pomáhať a byt nápomocní. Nemám ani vzdelanie či titul. Ale viem čo chcem a to je dôležite. S polu s mojím týmom odchovancov detských domovov tiež bez vzdelania vysokoškolského sa venujeme priamo k podstate.  problému a zoznámom  návrhom na zlepšenie či už výziev pre sociálne slabšie rodiny alebo sa zapájame do projektov na pomoc ľudom bez domova potraviny zbierka a oblečenie.    
 

 

 
 
 
Volám sa Milan Daniel a som podpredseda občianskeho združenia Centrum krízovej pomoci.  Ja sám od narodenia  vyrastal v detskom domove, bez pomoci a podpori rodiny.   Ako som dospieval som mal iný pohlaď na tento svet ako aj na život v ktorom som a kde som. Organizoval som kultúrne akcie, zapájal sa aj mimo nej spolupracovať s miestnym úradom, bol som v domováckej rade ktorá hájila naše práva a zlepšenie podmienok,  Bol som aj tanečníkom DTS Niagari od 1992 do 2002. Nikdy som sa nebál povedať svoj názor bojovať za práva a zlepšienie podmienok na pomoc v núdzi . 
 
 
 
 
 
projektoví koordinátor Centrum krízovej pomoci Július Banda  
sa aktívne zapájam do projektov na zlepšenie podmienok som predseda oz centrum pre pomoc v núdzi, romského magazínu a internetovej televízii ok 
 
 
Daniel Billa koordinátor Centrum krízovej pomoci pre sluchovo postihnutú mládež som aj kaderník a zapájam sa do komunity aj sluchovo postihnutú mládež.