1. ročník Neodcudzuj

04.09.2015 19:28

Dňa 19.11.2014 v Bratislave sa uskutočnil 1. ročník NEODCUDZUJ ktorý bol venovaný pre Špeciálnu základnu školu deti s autizmom na Hálkovej 54, Bratislava - Nové mesto . 1.Ročník sa uskutoční na Vajnorskej 21 v Bratislave kultúrnom dome. Akcia sa začínala 18:30 do 20:00 hod.

Vystúpili nám: Urban ethnic crew- Martina Rihárova, Magicschow - Peter Šesták kúzelník a Tomáš Peško varhany

Sponzor 1. ročníka: Fun rádio, DM-drogeria, Lidl , Knihkupectvo- Svojeť.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka daru fondu pána starostu Nové mesto Rudolfa Kussého založeného komunitnej nadácie v Bratislave .

Moderátor: René Stojka a Ivan Draho

Ornanizátor projektu: občianske združenie Som Kto Som