Ďakujeme

01.09.2015 17:26

29.01.2015 Ďakujeme MINISTERSTVU VNÚTRA SR ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY za finančný dar vo výške 200 € , ktorý sme využili na chod občianskeho združenia.. a ďakujeme pánovi Mgr. Peter Pollák, PhD.