Ďakujeme

01.09.2015 18:03

 Ďakujeme všetkým za minulí rok 2014 sponzorom ktorí nám pomohli k realizácii našich projektov ako bol výlet na Kamzík a 1 ročník Neodcudzuj venovaní deťom