Predstavenie

Chceme sa Vám predstaviť ako nové občianske združenie Som Kto Som, ktoré vzniklo registráciou dňa 11.08.2014 v Bratislave a je založené v zmysle zákona č.83/1900 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu: VVS/1-900/90-44202.  

Zameriavame sa na ľudí, ktorí sa potrebujú o niekoho oprieť. Snažíme sa spájať svet dospelých a detí. Naše združenie umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Dúfame, že projektom Som Kto Som sa nám podarí vniesť slnečné lúče do každého srdiečka, pretože pre nás je práve toto najväčším zadosť učinením a motiváciou. Pevne veríme, že nezostane iba slovom, ale jeho obsah sa prenesie do každodenného života. 

Pomáhajme všetkým deťom a občanom, aby si mohli splniť svoje sny. Bez vzájomnej pomoci ľudí nemá svet budúcnosť a zanikne. V mene organizátorov a všetkých občanov tejto spoločnosti ĎAKUJEME. 

Občianske združenie “Som Kto Som” vzniklo z iniciatívy odchovancov detských domovov a priateľov. 

 

Čo robíme? 

Vieme, že každý človek by mal vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotný, bezstarostný život . Ako organizácia pracujeme s dospelými ľuďmi aj mládežou, nakoľko vieme, že nie každý má možnosť získať šancu v takomto priaznivom prostredí žiť.  V našej praxi sa, bohužiaľ, stretávame aj s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Rodina, ktorá by mala slúžiť a poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva miestom bezpečia. Ak nie je možná jeho náprava,  je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie sa postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným občanov tam, kde zlyháva vlastná rodina alebo tam, kde systém sociálnej právnej ochrany nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre mládež, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každého z nás.  

A práve preto je dobré navštevovať a rozprávať sa s ľuďmi, rodinami, ktorí sú na pokraji nešťastia rôznych životných katastrof ( prísť o prácu  a o ubytovanie), ďalej priamo navštevujeme sociálne slabšie ubytovne po Bratislave v končinách, ktoré by ste ani nečakali, kde bezmocnosť donúti sa prispôsobiť podmienkach chudoby. Lesy, chatky, záhrady, bunkre, stany, staré domy, budovy, ako aj verejné miesta stanice, obchodné miesta sú útočiska pre bezdomovcov. Finančne ich nevieme podporiť a ani to nerobíme. Je mnoho rodičov, čo využívajú práve svoje deti, aby sa mali lepšie, zneužívajú  dobro, pohostinnosť a zapájajú  do klamstva aj svoje deti na svoj prospech. Vieme ich pochopiť a priamo nasmerovať, ak vidíme, že to naozaj ide a dá sa človeku pomôcť a porozprávať sa o danom probléme, snažíme sa ich naviesť na správnu cestu formou napísať CV a hľadať prácu, osloviť zamestnávateľa o pomoc, osloviť personálne agentúry alebo ubytovateľov, po rôznych útulkov pre občanov v núdzi. Nás nikto finančne nepodporuje, všetko robíme tak, ako to cítime a vieme pomôcť.  

 

 

Ako sa dá pomáhat 

 
 

Mnohí máme naše príbytky zapratané zbytočnými a pre nás už nepotrebnými vecami, ktoré nám je ľúto vyhodiť, lebo sú ešte použiteľné, často ako nové.. Balíme ich do rôznych škatúľ, prekladáme z miesta na miesto a po určitom období ich nakoniec vyhodíme, lebo potrebujeme priestor pre ďalšie veci.
Ale všade okolo nás žijú rodiny, ktoré majú oveľa ťažšie životné podmienky. Také, ktoré po zaplatení nevyhnutných nákladov na domácnosť musia rozmýšľať či môžu kúpiť svojim deťom hračku na narodeniny alebo nové topánky.
Mnohé z nich nemajú financie ani na základné potraviny. V rodinách s viacerými deťmi ani nehovoriac. Často ide o osamelé matky alebo aj kompletné rodiny, ktoré sa nie vlastnou vinou dostali do stavu núdzi, či pre ťažkú chorobu niektorého z rodičov, detí alebo pri strate zamestnania. Neodsudzujme ich, ale snažme sa im pomôcť.
Preto prichádzame s myšlienkou ako využiť  nepotrebné veci pre Vás tak, aby sa stali potrebné a využiteľné pre iných.
Snažíme sa o zachovanie hodnoty darovaných vecí v zmysle „Pošli to ďalej…..“ tým správnym smerom.